top of page

Välkommen till TRE®

- tension & trauma releasing exercises i Sverige!

TRE® är en övningsserie skapad av traumatologen och kroppspsykoterapeuten David Berceli, vilken syftar till att lösa upp djupa muskulära spänningar som orsakats av trauma eller ihållande stress. Varje trauma, vare sig det sker på en fysiologisk, kognitiv, emotionell eller interpersonell nivå, påverkar den fysiska kroppen. Läkningen av traumat måste därför involvera kroppen.


I samband med traumatiska eller stressande händelser reagerar nervsystemet med att dra samman musklerna för att skydda kroppen mot den upplevda faran. Dessa fysiologiska förändringar kan ofta stanna kvar även efter det att den traumatiska händelsen har upphört.

En förklaring till detta finns i hjärnans specifika reaktioner och i de muskelgrupper, som är involverade i den mänskliga organismens mönster för sammandragning vid den typ av överväldigande upplevelser, som ett trauma innebär. Liknande tendenser finns emellertid även vid kraftig stress. TRE® är därför också effektivt för att lösa upp vardaglig stress, samt har en generellt positiv inverkan på energiflödet, kontakten med kroppen och det allmänna välbefinnandet.

 

TRE® löser successivt upp kroppsliga spänningar inifrån och ut (vid regelbunden praktik av TRE®). Genom denna process reduceras djupliggande, kroniska muskelspänningar och kontraktioner i bindväven, som skapats i kroppen samtidigt med de traumatiska eller stressfulla händelserna. Dessa övningar genomförs på lugnt och säkert sätt.

TRE®  is a registered trademark with all intellectual rights belonging to TRE®, LLC, http://www.traumaprevention.com

bottom of page