TRE® var först utvecklat för att hjälpa stora befolkningsgrupper som upplever allt från mild stress till svåra trauman.

 

David har alltid presenterat TRE® som ett hjälp till självhjälp verktyg för människor som kanske inte har tillgång till terapi eller andra former av hjälp. Det finns också många människor som inte behöver terapi, de behöver helt enkelt en hjälp till självhjälp metod att själva styra sin egen stress och den dagliga stressen. Men för vissa människor är detta inte alltid så lätt. Ibland kan personer som återhämtar sig från stress, ångest eller trauma ha djupare känslomässiga och psykosomatiska problem som behöver professionell vägledning. I så fall bör dessa övningar inte betraktas som en fristående metod. Det vore bäst att inkludera dem i en terapeutisk session så att du kan få lämplig vägledning och hjälp med att hantera djupa känslomässiga frigörelser.

 

Som ett resultat av olika lands lagstiftningar är certifieringsprocessen utvecklad för att vara anpassad landet du önskar jobba med TRE® i.

 

Du genomför hela certifieringsprocessen inkl. alla handledningssessioner inom loppet av 12-18 månader.

Certifieringsprocessen består av två moduler samt handledning mellan och efter modulerna. Du kommer också att läsa/kolla obligatorisk kurslitteratur/media. Här kan du läsa om Modul I & Modul II.

 

 

 

 

Som certifierad TRE® Provider är du certifierad att lära ut TRE® till enskilda personer och till små grupper som en stresshanterings- och muskelavspännings-teknik.
 

Mål med certifieringsprocessen

Alla certifierade inom TRE® skall i deras verksamhetsområde kunna leda människor tryggt genom TRE®.

 

Egenskapar hos en certifierad TRE® Provider
  • Förmåga att hålla kontakten med sig själv och andra genom TRE® processen (grundad/centrerad)

  • Personlig erfarenhet och förståelse av TRE® genom egna upplevelser i personlig praktisering

  • Förstå teorin bakom TRE® samt att kunna tillämpa teorin till praktik

  • Förmåga att på ett säkert sätt leda andra genom TRE®

  • Förmåga att identifiera och hantera specifika TRE® reaktioner

  • Upprätthålla egen prakticering av TRE®

  • Förstå egna personliga och professionella begränsningar, och vidta nödvändiga åtgärder och försiktighetsåtgärder

Flowchart_TRE®_SVERIGE_Certifiering.png