Dr. David Berceli

Grundare & CEO TRE, LLC

David Berceli, Ph.D., är skaparen av TRE. Han är en internationell verksam expert på konfliktlösning och traumabearbetning. Under de senaste 22 åren har David bott och jobbat i nio olika länder (bl a Israel/Palestina, Sudan, Uganda, Kenya, Yemen, Egypten och Libanon) där han har utvecklat stress- och trauma återhämtningsprogram för olika internationella organisationer. Idag lär David ut TRE till olika statliga och civila organisationer runt om i världen.

  • Facebook App Icon

TRE® denotes TRE®'s registered trademark. Dr. David Berceli holds the Copyright/©, Trademark and Service Mark (SM) for all TRE® training materials and the TRE® process. All rights to use is reserved and TRE® FOR ALL, Inc (TFA) (NGO) holds distribution rights. Also protected are: Trauma Release Process SM, Tension Release Process SM. TRE® website: http://www.treforall.org