top of page

Dr. David Berceli

Grundare & CEO TRE, LLC

David Berceli, Ph.D., är skaparen av TRE. Han är en internationell verksam expert på konfliktlösning och traumabearbetning. Under de senaste 22 åren har David bott och jobbat i nio olika länder (bl a Israel/Palestina, Sudan, Uganda, Kenya, Yemen, Egypten och Libanon) där han har utvecklat stress- och trauma återhämtningsprogram för olika internationella organisationer. Idag lär David ut TRE till olika statliga och civila organisationer runt om i världen.

bottom of page