top of page

TRE® Modul I - 2-dagars kurs

(ansikt till ansikt i grupp eller online)

För att certifieras till TRE® Provider behöver du delat i 6 utbildningsdagar fördelat över 3 moduler, samt ha handledning, läsa kurslitteratur, göra lite uppgifter mm. Du kan alltid delta i Modul I for egen del utan att förplikta dig att genomgå en certifiering för att förmedla TRE® till andra. Däremot måste du kunna delta alla utbildningsdagar för att kunna fortsätta certifieringsprocessen som kvalificerar att lära ut TRE® till andra.

Modul I innehåller bl.a.;

  • Hur stress och trauma är kopplat till anatomi, fysiologi och neurologi samt kopplingen till TRE®

  • Förståelse för skak-mekanismen

  • Introduktion till Polyvagel teorin

  • Försvarsmekanismer och hur vi kopplar detta inom TRE®

  • Introduktion till den egna TRE® processen

Varje dag kommer du få göra TRE® två gånger.

Önskar du gå vidare med certifiering, kommer du innan Modul II bl.a. behöva genomföra följande;

  • Registrera dig i TRE® intern-databasen TRE® Certification Enrollment

  • Läsa/kolla obligatoriska böcker/media och skriva summering på dessa.

  • Starta loggföring av din egen TRE® process

  • Ha minimum 2(av minimum 4 obligatoriska) egna sessioner med din TRE® CT, där du utövar TRE®

  • Lära dig TRE® templaten och öva på att lära ut TRE® (1-3 case studies med obligatoriska rapporter)

 

Du genomför hela certifieringsprocessen inkl. alla handledningssessioner inom loppet av 12-18 månader.

Du kan ladda ned dom internationella basic certifierings-kraven som pdf

 Vissa tillägg kommer i den svenska certifieringen - läs vidare om Modul II och certifieringskrav här

 

 

bottom of page