TRE® Modul I - 2-dagars kurs

(ansikt till ansikt i grupp)

För att certifieras till TRE® Provider behöver du delat i 6 utbildningsdagar fördelat över 3 moduler, samt ha handledning, läsa kurslitteratur, göra lite uppgifter mm. Du kan alltid delta i Modul I for egen del utan att förplikta dig att genomgå en certifiering för att förmedla TRE® till andra. Däremot måste du kunna delta alla utbildningsdagar för att kunna fortsätta certifieringsprocessen som kvalificerar att lära ut TRE® till andra.

Modul I innehåller bl.a.;

 • Hur stress och trauma är kopplat till anatomi, fysiologi och neurologi samt kopplingen till TRE®

 • Förståelse för skak-mekanismen

 • Introduktion till Polyvagel teorin

 • Försvarsmekanismer och hur vi kopplar detta inom TRE®

 • Introduktion till den egna TRE® processen

Varje dag kommer du få göra TRE® två gånger.

Önskar du gå vidare med certifiering, kommer du innan Modul II bl.a. behöva genomföra följande;

 • Registrera dig i TRE® intern-databasen TRE® Certification Enrollment

 • Läsa/kolla obligatoriska böcker/media och skriva summering på dessa.

 • Starta loggföring av din egen TRE® process

 • Ha minimum 2(av minimum 4 obligatoriska) egna sessioner med din TRE® CT, där du utövar TRE®

 • Lära dig TRE® templaten och öva på att lära ut TRE® (1-3 case studies med obligatoriska rapporter)

 

Du genomför hela certifieringsprocessen inkl. alla handledningssessioner inom loppet av 12-18 månader.

Du kan ladda ned dom internationella basic certifierings-kraven som pdf

 Vissa tillägg kommer i den svenska certifieringen - läs vidare om Modul II och certifieringskrav här

 

 

 • Facebook App Icon

TRE® denotes TRE®'s registered trademark. Dr. David Berceli holds the Copyright/©, Trademark and Service Mark (SM) for all TRE® training materials and the TRE® process. All rights to use is reserved and TRE® FOR ALL, Inc (TFA) (NGO) holds distribution rights. Also protected are: Trauma Release Process SM, Tension Release Process SM. TRE® website: http://www.treforall.org