top of page

Modul II - 2 x 2-dagars utbildning

(ansikt till ansikt i grupp)

Innan du kan delta i en MII utbildning, måste du ha gjort klart MI samt tillhörande uppgifter.
MII genomförs med samma TRE® Certification Trainer som du har deltagit i MI med.


Dessa moduler måste fullföljas inom 8 månader efter Modul I för att kunna erhålla TRE® Provider certifiering. Om du inte har möjlighet att  delta i den tillhörande MII med din ursprungliga tränare, måste en överenskommelse om annan MII kurs göras innan certifieringsprocessen påbörjas. Efter 8 månader måste MI repeteras för att kunna fullfölja certifieringen.

Modul II inkluderar bl.a.;

 • Fördjupning av Modul I innehåll

 • Introduktions till grundläggande färdigheter i arbete med att lära ut TRE®.

 • Sammanfattning av erfarenhet kring övnings-klienter/case studies (efter MI)

 • Genomgång av dokumentet; "Areas of Awareness in TRE®" 

 • Bindvävnadens (Facia) roll i TRE®

 • TRE® basic interventioner (fysiska/icke fysiska energi expanderande)

 • TRE® modifikationer

 • Arbeta inom din kunskap, erfarenhet och kompetens.

 • Etisk medvetenhet

Modul II - del 1:

 • Introduktion till att lära ut TRE® till individuella personer

Modul II - del 2:

 • Introduktion till att lära ut TRE® till små grupper


Efter att ha genomfört Modul II kursen, innan den slutgiltiga kompetensbedömningen (certiferings-session), kommer du att;

 • Lära ut TRE® till minimum 4 olika personer och få handledning från din CT

 • Lära ut TRE® till minimum 4 grupper och få handledning från din CT

  • Storleken på grupperna  vill bli fastsatt tillsammans med din tränare (normalt 3- max 8 personer)

 • Integrera och implementera det du lärt från en session vidare till nästa övningstillfälle 

 • Visa/utveckla kompetens inom identifierade områden (inom TRE®)

 • Läsa och skriva rapport på kurslitteratur

 

Du kommer under din certifieringsprocess arbeta med minst två olika tränare/mentorer. Minimum en(1) handlett 1:1 guidad TRE® session och en(1) handlett grupp session måste genomföras med annan tränare än din huvudtränare.

 

Estimerade kostnader för att certifieras till TRE® Provider hittar du här

Läs mer om TRE® och certifieringsprocessen på
www.traumaprevention.com 

bottom of page